Alphabetic Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Search β):

* Indo-Iranian *هند و ایرانی


Iranian_Flag_Hand_Love_Heart.jpg
(Wikipedia) - Indo-Iranian

Indo-Iranian may refer to:

See also
 • v
 • t
 • e
 India topics
  History
Overviews Pre-colonial
 • Colonial
 • Princely
Republic
 • Stone Age
 • Indus Valley Civilization
 • Vedic period
 • Mahajanapadas
 • Mauryas
 • Middle kingdoms
 • Hoysala
 • Chola
 • Pala
 • Kakatiya
 • Delhi Sultanate
 • Vijayanagara
 • Mughals
 • Marathas
 • European trade
  Geography
Environment Landforms Regions Subdivisions
 • Biosphere reserves
 • Climate
  • Climatic regions
 • Ecoregions
 • Environmental issues
 • Fauna
 • Flora
 • Geology
 • National parks
 • Protected areas
 • Wildlife
 • sanctuaries
 • Beaches
 • Desert
 • Extreme points
 • Glaciers
 • Islands
 • Lakes
 • Mountains
 • Plains
  • Indo-Gangetic
  • Eastern coastal
  • Western coastal
 • Rivers
 • Valleys
 • Volcanoes
 • Waterfalls
 • East
 • North
 • Northeast
 • South
 • West
 • Autonomous administrative divisions
 • Cities
 • Districts
 • Municipalities
 • States and territories
  Politics
Government Law Military Politics
Enforcement
 • Chief Justice
 • Constitution
 • District Courts
 • Fundamental rights, principles and duties
 • High Courts
 • Human rights
 • Supreme Court
Federal Intelligence
 • Border Security Force (BSF)
 • Central Industrial Security Force (CISF)
 • Central Reserve Police Force (CRPF)
 • Indo-Tibetan Border Police (ITBP)
 • National Security Guard (NSG)
 • Railway Protection Force (RPF)
 • Sashastra Seema Bal (SSB)
 • Special Protection Group (SPG)
 • Bureau of Police Research and Development (BPR&D)
 • Central Bureau of Investigation (CBI)
 • Directorate of Revenue Intelligence (DRI)
 • Intelligence Bureau (IB)
 • Joint Intelligence Committee (JIC)
 • Narcotics Control Bureau (NCB)
 • National Investigation Agency (NIA)
 • Research and Analysis Wing (R&AW)
 • Army
 • Navy
 • Air Force
 • Coast Guard
 • Censorship
 • Elections
 • Nationalism
 • Parliament
  • Lok Sabha
  • Rajya Sabha
 • Political parties
  • INC
  • BJP
  • BSP
  • CPI
  • CPM
  • NCP
 • Reservations
 • Scandals
 • Scheduled groups
 • Secularism
  Economy
 • Agriculture
 • Animal husbandry
 • Companies
 • Economic development
 • Energy
  • nuclear
  • wind
  • solar
 • Fishing
 • Forestry
 • Income
 • International rankings
 • Labour
 • Reserve Bank
 • Retailing in India
  • Supermarket chains in India
  • Indian fast food
 • Rupee (currency)
 • Stock exchanges
 • Telecommunications
 • Tourism
 • Transport
 
 • Society
 • Culture
Society Culture
 • Caste system
 • Corruption
 • Demographics
 • Education
  • Universities in India
  • Medical colleges in India
  • Law schools in India
 • Ethnic relations
 • Healthcare
  • Hospitals in India
 • Languages
 • Literacy
 • Poverty
 • Prisons
 • Religion
 • Socio-economic issues
 • Standard of living
 • Water supply and sanitation
 • Arts and entertainment
 • Architecture
 • Cinema
 • Cuisine
  • wine
 • Dance
 • Dress
 • Folklore
 • Literature
 • Media
  • television
 • Martial arts
 • Music
 • Public holidays
 • Sport
 • Book
 • Category
 • Commons
 • Portal
 • WikiProject
 • v
 • t
 • e
Iran topics
  History
Ancient Medieval Modern

Tags:Abbasid, Abbasid Caliphate, Achaemenid, Achaemenid Empire, Arab, Astronomy, Atropatene, Bactria, Bactria–Margiana, Balochistan, Bengal, Bengali, Bombay, Border, British, Buddha, Caliphate, Censorship, Cinema, Constitution, Delhi, Demographics, Dynasty, East India Company, Elamite, Elections, Environment, Geography, Hotaki, Ilkhanate, India, Indus, Iran, Iran Air, Iran Air Flight 655, Iranian, Iranian Revolution, Iran–Iraq War, Iraq, Islamic, Islamic Republic, Khuzestan, Margiana, Maritime, Media, Mughals, Muzaffarid, Non-Aligned, Non-Aligned Movement, PJAK, Pahlavi, Pakistani, Parliament, Parthian, Parthian Empire, Politics, Prehistory, President, Prime Minister, Proto-Elamite, Proto-Indo-Iranian, Qajar, Revolution, Rupee, Safavid, Safavid Empire, Saffarid, Samanid, Science, Secularism, Seleucid, Seljuk, Sport, Syrian, Syrian Civil War, Tahirid, Timeline, Timurid, Umayyad, Vedic, White Revolution, Wikipedia, Wildlife, World War II, Zand, Zand Dynasty


Prehistory
3200–550 BCE 550 BCE– 224 CE 224–651 CE
 • Proto-Elamite civilization (3200–2800 BCE)
 • Elamite dynasties (2800–550 BCE)
 • Bactria–Margiana Complex (2200–1700 BCE)
 • Kingdom of Mannai (10th–7th century BCE)
 • Median Empire (728–550 BCE)
 • Sasanian Empire (224–651 CE)
637 – 1055 975 – 1432 1370 – 1925
 • Ghaznavid Empire (975–1187)
 • Ghurid dynasty (1011–1215)
 • Seljuk Empire (1037–1194)
 • Khwarazmian dynasty (1077–1231)
 • Ilkhanate (1256–1335)
 • Kurt dynasty (1231–1389)
 • Muzaffarid dynasty (1314–1393)
 • Chobanid dynasty (1337–1357)
 • Jalairid Sultanate dynasty (1339–1432)
 • Timurid Empire (1370–1506)
 • Qara Qoyunlu Turcomans (1375–1468)
 • Aq Qoyunlu Turcomans (1378–1508)
 • Safavid Empire (1501 – 1722 / 1736)
 • Hotaki Empire (1722–29)
 • Afsharid dynasty (1736–50)
 • Zand Dynasty (1750–94)
 • Durrani Empire (1794–1826)
 • Qajar Dynasty (1794–1925)
1925 – 1979 Islamic Republic
 • Pahlavi dynasty (1925–1979)
 • Iran Constituent Assembly, 1949
 • 1953 coup d''état
 • Iranian Revolution (1979)
 • Interim Government
Your Name / Alias:
E-mail:
Definition / Comments
neutral points of view
Source / SEO Backlink:
Anti-Spam Check
Enter text above
Upon approval, your definition will be listed under: Indo-Iranian