پیام بازرگانی:

شرح تصویر: سکه نقره به نام عبدالملک بن نوح سمامانی ضرب سمرقند سال سیصد و چهل..؟ هجری. روی سکه متن شهادتین و نام المستکفی بالله خلیفه عباسی. در حاشیه بخشی از آیه 33 سوره توبه ارسله بالهدی

برچسب ها :سامانیان , نقره , سکه , درهم , عبدالمالک اول , سمرقند , المستکفی , سلسله سامانیان -بخش :Prints
منبع/فرستنده::Mira Sami
آخرین تصاویر اضافه شده به گالری :
پر بیننده ترین ها

عکس بفرستید لينک بگيريد