پیام بازرگانی:

شرح تصویر: بوسه بر دستهای دیکتاتور: مصطفی مصباح زاده صاحب روزنامه کیهان در حال بوسیدن دست محمدرضاشاه در مراسم سلام نوروزی. فرح دیبا لباس زیبایی به تن و نیم تاجی به سردارد

برچسب ها :پهلوی , مصطفی مصباح زاده , محمدرضا شاه , نوروز , فرح دیبا , نیم تاج -بخش :Person
منبع/فرستنده::The Half Undercover-Kayhan Newspaper Publications




آخرین تصاویر اضافه شده به گالری :
پر بیننده ترین ها

عکس بفرستید لينک بگيريد