پیام بازرگانی:

شرح تصویر: نقاشی ازناصرخسرووبرادرش در بصره گرمابه بان به آنها اجازه ورود نداد."ازآنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان پنداشتند که ما دیوانگانیم در پی ما افتادند و سنگ می‌انداختند و بانگ می‌کردند. ما به گوشه ای باز شدیم و به تعجب درکار دنیا می‌نگریستیم"

برچسب ها :ايراني‌ , ناصرخسرو , بصره , حمام -بخش :Event
منبع/فرستنده:: کانون فرهنگی حکيم ناصر خسرو بلخی
آخرین تصاویر اضافه شده به گالری :
پر بیننده ترین ها

عکس بفرستید لينک بگيريد