پیام بازرگانی:

گالری عکسهای ایرانی-بخش: آموزش

شامل: آموزش عالی، ابتداعی، دبیرستان، مدرسه، دبستان، کودکستان، کتابخانه
1.آمفی تئاتر فضای باز دانشگاه علم و صنعت ایران: هستهٔ اولیهٔ دانشگاه در سال ۱۳۰۸ شکل‌گرفته است، تنها دارندهٔ دانشکدهٔ مهندسی راه‌آهن و دانشکدهٔ مهندسی پیشرفت در خاورمیانه و دانشکدهٔ مهندسی خودرو در ایران است. آمفی تئاتر فضای باز دانشگاه علم و صنعت ایران: هستهٔ اولیهٔ دانشگاه در سال ۱۳۰۸ شکل‌گرفته است، تنها دارندهٔ دانشکدهٔ مهندسی راه‌آهن و دانشکدهٔ مهندسی پیشرفت در خاورمیانه و دانشکدهٔ مهندسی خودرو در ایران است. 2.تابلوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی ایران در کابل. با ثبت نام 1.5 میلیون دانشجو در سال دانشگاه آزاد اسلامی ایران سومین دانشگاه بزرگ دنیاست. تابلوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی ایران در کابل. با ثبت نام 1.5 میلیون دانشجو در سال دانشگاه آزاد اسلامی ایران سومین دانشگاه بزرگ دنیاست. 3.آموزش  دغدغه مهمی برای دختران مخصوصا عشایر کوچی کننده بوده است. مردمانی زجمتکش که عمومآ زندگی خود را از دامداری اداره میکنند و هر سال از ییلاق به قشلاق و بالعکس کوچ میکنند جزو مهمی از تاریخ فرهنگی و موزه زنده مردم شاسی ایران. آموزش دغدغه مهمی برای دختران مخصوصا عشایر کوچی کننده بوده است. مردمانی زجمتکش که عمومآ زندگی خود را از دامداری اداره میکنند و هر سال از ییلاق به قشلاق و بالعکس کوچ میکنند جزو مهمی از تاریخ فرهنگی و موزه زنده مردم شاسی ایران. 4.لوحه بنیاد دانشگاه تهران که نخستین دانشگاه ایران است. دانشگاه تهران در زمان رضاشاه پایه گذاری و بنا شد و به اصرار شخص رضاشاه فرهنگستان زبان واژهٔ «دانشگاه» را بجای «اونیورسیته» برگزید. لوحه بنیاد دانشگاه تهران که نخستین دانشگاه ایران است. دانشگاه تهران در زمان رضاشاه پایه گذاری و بنا شد و به اصرار شخص رضاشاه فرهنگستان زبان واژهٔ «دانشگاه» را بجای «اونیورسیته» برگزید.سایر بخشها: -زمان -حیوانات -طبیعت -اشخاص -سازه -چاپ -مکان -هنر -واقعه -ارتش -فناوری -ورزش -حمل و نقل -آموزش


Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان