برچسب تصاویر :Safavid-صفوی


Keyword: Safavid at Parseed

"

مقرنس سردر ورودی مسجد امام(شاه): مُقَرنَس یکی از عناصر تزئینی معماری اسلامی-ایرانی است که گونه‌ای تاقچه‌بندی آذینی در زیر گنبدها روی ایوان‌ و درگاه‌ها، با آجر، گچ و کاشی است که در آن ‏هر رده از تاقچه‌ها از رده زیرین خود پیش می‌نشیند تا درگاه به هم آید
برچسب ها :اصفهان , مسجد امام (اصفهان) , ایوان , مقرنس , دروازه , مسجد , صفوی


Check Glossary Definition Of : Safavid


پلاک اسم"

گذرگاه طاقدارمقرنس سردر ورودی مسجد امام(شاه) اصفهان: مقرنس‌ها به شکل طبقاتی که روی هم ساخته شده برای آرایش دادن بناها و یا برای آنکه به تدریج از یک شکل هندسی به شکل هندسی دیگری تبدیل شود، به کار می‌روند.
برچسب ها :اصفهان , مسجد امام (اصفهان) , ایوان , مقرنس , دروازه , مسجد , صفوی


"

نقاشی از مسجد شاه (امام) اصفهان در 1841م توسط جهانگرد فرانسوی پاسکال کوست که حیاط را با دو ایوان نشان میدهد
برچسب ها :اصفهان , مسجد امام (اصفهان) , ایوان , مقرنس , دروازه , مسجد , صفوی , میدان نقش جهان


"

زیبایی خیره کننده مسجد شاه (امام) اصفهان در شب. این بنا شاهکاری جاویدان از معماری، کاشی‌کاری و نجاری در قرن یازدهم هجری مربوط به سلسله صفوی است و درجنوب میدان نقش جهان واقع شده.معمارآن استاد علی‌اکبر اصفهانی و ناظر ساختمان محب‌علی بیک الله بوده‌اند.
برچسب ها :اصفهان , مسجد امام (اصفهان) , مسجد , صفوی , شب , میدان نقش جهان


"

مقرنس سردر ورودی مسجد امام(شاه) اصفهان. مقرنس نوعی تزئین حجم پردازی شده‌ سه‌بعدی و برجسته نقش‌های هندسی و گره‌چینی‌های معماری و هنر ایرانی-اسلامی است.
برچسب ها :اصفهان , مسجد امام (اصفهان) , ایوان , مقرنس , دروازه , مسجد , صفوی


"

شاه عباس اول برگی از کتاب «صحن قیصرهای قهرمان» از دومینیکوس کوستوس. ۱۶۰۰ تا ۱۶۰۲ میلادی، آوگسبورگ. شاه عباس کبیر از نظر بسیاری بزرگترین فرمانروای دوران صفوی بود
برچسب ها :صفوی , شاه عباس , کبیر , کتاب , سلسله صفویان


"

عکسی از مسجد شاه عباس در گنجه مربوط به اواخر قرن نوزدهم میلادی. مناره های مسجد صفوی در زمان حکومت شوروی بر اثر برنامه های حقکشی نژادی از بین رفتند. گنجه یکی از بسیار شهرهایی بود که در قرارداد ننگین گلستان از ایران جدا شد
برچسب ها :صفوی , شاه عباس , مسجد , گنجه


"

مسحد شاه عباس در ایروان ارمنستان- این مسحد همزمان با مسحد شاه عباس صفوی در گنجه در سال 1606 م توسط شیخ بهاالدین بنا شد و دارای مدرسه و کتابخانه بود
برچسب ها :صفوی , شاه عباس , مسجد , اریوان , گنبد


"

کلاه خود جنگی شاه اسماییل صفوی. او در 1501م تبریز را تسخیر کرد و بر تخت شاهی نشست و تمایت ارضی ایران را تضمین کرد و همچنین مذهب شیعه را به عنوان کیش رسمی ایران اعلام کرد
برچسب ها :صفوی , شاه اسماعیل , خود , زره , سلسله صفویان


"

گرز مخصوص شاه تهماسپ صفوی: گرز سلاحی باستانی در بین ایرانیان بود با سری سنگین و گرد بیشتر آهنین با زوایدی تیز و بر میله و یا زنجیر استوار میشد.
برچسب ها :صفوی , شاه تهماسب , گرز , گاو , سلسله صفویان


"

شاه عباس صفوی در سال 1599 میلادی اولین سفرای ایران را به اروپا فرستاد و آنها پس از عبور ازروسیه و نروژ به آلمان ، ایتالیا ( رم و ونیز ) و اسپانیا رفتند .
برچسب ها :صفوی , شاه عباس , سفیر , اروپا , 1599 , سلسله صفویان


"

صفحه ای از یکی از اثرهای مهم هنری و ادبی ایران در زمان صفویان شاهنامه‌ای است که در زمان شاه تهماسپ، دومین شاه صفوی، ساخته شد و به شاهنامه‌ی تهماسبی مشهور است.
برچسب ها :صفوی , شاه تهماسب , شاهنامه , فردوسی , سلسله صفویان


"

نقاشی مربوط به افسران روسی بعد از فتح قلعه دربند در 1722م. افول سلسله صفوی فرصتی بود برای پتر کبیر تا با 22000 سرباز و ناوگان تازه تاسیس دریای کاسپین به آسانی قلعه دربند را فتح کند.
برچسب ها :صفوی , دربنت , 1722 , روسیه , ارتش , تفنگ , سرباز , افسر , نیزه دار


"

تصویر شاه عباس کبیر برجیته ترین پادشاه صفوی که در سن 16 سالگی پس از برکنار شدن پدرش شاه محمد خدابنده به تخت جلوس کرد
برچسب ها :صفوی , شاه عباس , کبیر , سبیل , کلاه , سلسله صفویان


"

یک اثر نقاشی زیبا در کاخ چهلستون اصفهان نمایانگر نبرد مرو که در آن شاه اسماعیل صفوی ارتش متجاوز ازبک به فرماندهی محمد شیبک خان را شکست داد
برچسب ها :صفوی , چهل ستون , اصفهان , شاه اسماعیل , شیبک خان , 1510 , ازبک , قصر , سلسله صفویان


"

نقاشی مینیاتور از صحنه تسلیم کلید شهر قندهار به شاه جهان گورکانی. علی مردان خان فرمانروای قندهار به دربار صفوی وفادار نبود. وزیر صفی شاه ساروتقی از وی خواست برای به دربار بیاید ولی او خیانت را ترجیح داد.
برچسب ها :قندهار , ارگ , گورکانی , تسلیم , صفوی , 1638 , پادشاه نامه , افغانستان , هند , جنگ , اسب , شمشیر , شاه جهان , علی مردان خان , سلسله صفویان


"

ژان باتیست تـاورنیه (۱۰۱۴-۱۱۰۰ق/۱۶۰۵- ۱۶۸۹م)، جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی است که در عصر صفوی بارها به ایران و مشرق زمین سفر کرد. سفرنامهٔ او در شرح وقایع دورهٔ صفویه و وقایع دربار صفوی دارای اهمیت بسیار است.
برچسب ها :صفوی , فرانسه , ژان باتیست تـاورنیه , صده هفدهم


"

محمدرضا بیگ در ۱۹ فوریه ۱۷۱۳ –به دستور شاه سلطان حسین به دربار لویی چهاردهم در فرانسه فرستاده شد تا برای بیرون راندن اعراب از خلیج فارس در عوض تسخیر مسقط با فرانسویان به مذاکره بنشیند
برچسب ها :صفوی , سفیر , ایران , فرانسه , لویی 14 , 1715 , محمدرضا بیگ , سلسله صفویانجعبه ترمه"

محمدرضا بیگ سفیر صفوی به دربار لویی چهاردهم در فرانسه بود.وی که در پاریس مبهوت ظواهر زندگی فرانسویان شده بود، در آنجا دوشیزه‌ای ۱۷ ساله از او آبستن می‌شود و ماموریتش با یک افتضاح سرانجام چیدا میکند
برچسب ها :صفوی , محمدرضا بیگ , سفیر , فرانسه , سلسله صفویان


"

هتل شاه عباس در سال ۱۳۳۶ با حمایت دولت وقت و کوشش رضا ارحام صدر با مرمت بازمانده کاروانسرا که جزو موقوفات مدرسه مادر سلطان حسین بود به گونه ای طراحی شد که بیان‌گر جلوه های اصیل هنر ایرانی باشد و در سال ۱۳۴۵ افتتاح گردید.
برچسب ها :اصفهان , شاه عباس , هتل , شب , استخر , رستوران , کاروانسرا , صفوی


"

هنر صفی در حهات بسیاری متحول شد از این قبیل نقاشی بر دیوارها و کتابها بود. این اثر نمونه زیبایی از تذهیب است که در آن خانواده سلطنتی در طبیعت بسر میبرد. گل و درخت و حیوانات صحنه را تزئین میکنند.
برچسب ها :صفوی , کتاب , موسیقی , اسب , سلسله صفویان


"

صفحه تذهیب شده از هفت اورنگ که مهمترین اثر بجامانده از دوره صفوی پس از شاهنامه تهماسپی است. صحنه ای از حمام که مکانی برای شستشو و سلمانی بود. همچنین جایی برای روابط اجتماعی، تفریح، خوردن و نوشیدن.
برچسب ها :صفوی , کتاب , هفت اورنگ , حمام , اسب , سلسله صفویان


"

نقاشی دوره صفوی در چهلستون: ولى محمد خان ازبک در 1611م پس از شکست از برادرزاده اش نزد شاه عباس بزرگ آمد و از وی کمک خواست ولی دراصفهان عاشق دختر زیبایى به نام گلپرى شد و با او ازدواج کرد و سودای سلطنت از یادش رفت.
برچسب ها :صفوی , شاه عباس , کبیر , ازبک , ولی محمد خان , 1611 , چهل ستون , مطرب , رقص , سلسله صفویان


"

مسجد حکیم اصفهان در انتهای بازار رنگرزان واقع شده است و در دورهٔ شاه عباس دوم به دست پزشک او حکیم محمد داوود در محل ویرانه‌های مسجد جامع دیلمی جورجیر یا مسجد صاحب اسماعیل بن عباد از قرن چهارم هجری بنا شده است.
برچسب ها :اصفهان , صفوی , مسجد حکیم , مسجد , اسلامی


"

نقشه شهر همدان در سال 1534م تهیه شده توسط محقق بوسنیایی الاصل ماتراکچی ناصوح که به همراه لشکر عثمانی در جریان حمله سلطان سلیمان به ایران و عراق در 1534-1535م صورت گرفت که با توجه به تکنیک و سطح فکر آندوران قابل توجه است
برچسب ها :همدان , عثمانی , ماتراکچی نصوح , نقشه , صفوی , 1534


"

این نقشه شهر تبریز مربوط به دوره صفوی در دوران تهاجم گسترده ارتش عثمانی به فرماندهی سلطان سلیمان در سال 1534-1535 توسط ماتراکچی ناصوح تهیه شد. اصل این نقشه منحصر به فرد در کتابخانه دانشگاه استانبول یافت میشود.
برچسب ها :تبریز , عثمانی , نقشه , ماتراکچی نصوح , 1534 , صفوی


"

پرتره ای از شاه صفوی شاه عباس. شاه عباس نام دو تن از پادشاهان صفوی بود:1- شاه عباس اول (کبیر) پنجمین شاه صفوی بین سالهای 1588 و 1629 میلادی 2- و شاه عباس دوم بین سالهای 1642 و 1666 میلادی شاه ایران بودند
برچسب ها :صفوی , شاه عباس , پرتره , سلسله صفویان


"

خانمی در حال گذر از 33 پل اصفهان
برچسب ها :اصفهان , سی و سه پل , پل , زن , صفوی


"

عمارت عالی قاپو در اصفهان مرکز دولت صفوی
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , ساختمان , صفوی


"

نقشه ای قدیمی از شهر زنجان که در جریان حمله بزرگ سلطان سلیمان عثمانی به ایران و عراق (جزو امپراطوری صفوی) در سال 1534-1535 میلادی توسط ماتراکچی ناصوح یکی از افسران ینی چری در مسیر بغداد- تبریز-حلب تهیه شد
برچسب ها :زنجان , عثمانی , ماتراکچی نصوح , نقشه , صفوی , 1534


"

میدان نقش جهان (امام) اصفهان در دوران شاه عباس بین سالهای 1598 و 1629م ساخته شد و امروز یکی از مهمترین جاذبه های باستانی ایران صفوی است که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده و عنوان دومین میدان بزرگ جهان را داراست. این عکس احتمالا مربوط به دوره قاجار می باشد
برچسب ها :صفوی , اصفهان , نقش جهان , میدان , عالی قاپو , شاه عباس


"

یک اثر نقاشی از میدان نقش جهان اصفهان توسط معمار فرانسوی زاویر پاسکال کوست که در قرن 19 م (بین سالهای 1839-1841) همراه با هیئت اعزامی شاه فرانسه به دربار ایران آمد
برچسب ها :صفوی , اصفهان , نقش جهان , میدان , نقاشی


"

سقف زیبای مسجد جامع (جمعه) اصفهان که از قدیمی ترین بناهای این شهرتاریخی میباشد که در اوایل قرن ششم هجری بنا شده و تزئیناتی شبیه تعدادی محراب به سوی بالای گنبد را دارا میباشد.
برچسب ها :اصفهان , مسجد , سقف , صفوی , اسلامی


"

میدان نقش جهان و عمارت عالی قابو در شب دوره طلایی اصفهان در 1598م با انتخاب آن به عنوان پایتخت از طرف شاه عباس اول شروع شد
برچسب ها :اصفهان , شب , نقش جهان , عالی قاپو , صفوی


"

کاروانسرای شاه عباس صفوی-اهر - آذربایجان شرقی
برچسب ها :شاه عباس , کاروانسرا , اهر , آذربایجان , صفویپلاک استیل"

پل خاجو-اصفهان
برچسب ها :اصفهان , صفوی , برف , پل , خاجو , پل خواجو


"

کاروانسرای دهنمک در گرمسار یکی از 9999 ساختمانهایی که به دستور شاه عباس صفوی برای امنیت سفرو تجارت بنا شد
برچسب ها :دهنمک , کاروانسرا , گرمسار , صفوی


"

منارجنبان اضفهان - یکی از شاهکارهای معماری ایرانی
برچسب ها :اصفهان , منارجنبان , جنبیدن , مناره , صفوی


"

مسجد مير چخماق‌‌ (اميرچخماق‌) - يزد
برچسب ها :مسجد , یزد , اسلامی , صفوی , تیموری , مجموعه میدان امیرچقماق


"

میدان نقش جهان اصفهان
برچسب ها :اصفهان , نقش جهان , میدان , صفوی


"

بازار تبریز یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ ترین بازارهای سرپوشیده در سطح ایران و قارهٔ آسیا به‌شمار می‌رود.بازار تبریز در5/1389 در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است .بازار بزرگ تبریز بزرگترین بازار مسقّف و همکف دنیاست.
برچسب ها :تبریز , بازار , آجر , سقف , بازار تبریز , آذربایجان , صفوی


"

پرتره شاه اسماییل صفوی
برچسب ها :شاه اسماعیل , صفوی , پرتره , شاه , سلسله صفویان


"

مجسمه شاه اسماییل صفوی
برچسب ها :شاه اسماعیل , صفوی , مجسمه , چشمه , شاه , باکو , سلسله صفویان


"

نقشی از سوار تیرانداز صفوی
برچسب ها :صفوی , سواره نظام , نقاشی


"

پل بیستون مربوط به دوره صفوی است و در بیستون، ضلع شرقی شهر واقع شده
برچسب ها :بیستون , پل , صفوی


"

مجسمه شاه اسماعیل صفوی
برچسب ها :شاه اسماعیل , صفوی , مجسمه , باکو , سلسله صفویان


"

مسجد شیخ لطف الله در گوشه شرقی میدان نقش جهان اصفهان واقع شده است که مناره ای ندارد و برای جلسات دولتی از آن استفاده میشد.
برچسب ها :مسجد , اصفهان , اسلامی , صفوی , نقش جهان , دین , گنبد


"

گنبد مسجد شیخ لطف الله در طراحی های مختلف از قبیل قالی استفاده میشود. هاله نوری که شکلی شبیه دم طاووس در سقف ایجاد میکند دائما به قبله اشاره میکند.
برچسب ها :مسجد , گنبد , صفوی , اصفهان , اسلامی , دین


"

مسجد شیخ لطف الله در گوشه شرقی میدان نقش جهان اصفهان واقع شده است
برچسب ها :مسجد , اسلامی , اصفهان , صفوی , نقش جهان , دین , گنبد


"

سقف مشبک اتاق موسیقی در کاخ عالی قاپو طوری طراحی شده که نواختن دو نوازنده تاثیر و شکوه یک ارکستر را ایجاد میکند.
برچسب ها :موسیقی , عالی قاپو , قصر , سقف , سالن , صفوی , اصفهان , موسیقی ایرانی


"

بنای تاریخی سی و سه پل صفوی - اصفهان
برچسب ها :سی و سه پل , پل , زاینده رود , اصفهان , صفوی


"

عمارت عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , نقش جهان , صفوی , میدانکلیپس-کش مو-تل-سنجاق"

نقاشی دوره صفوی نمایشگر بازی چوگان که امروزه در جهان به نام پولو معروف است
برچسب ها :صفوی , نقاشی , بازی , چوگان , چوگان , هنر


"

تصویر پانوراما از سی و سه پل اصفهان در شب
برچسب ها :سی و سه پل , پل , اصفهان , پانوراما , نما , صفوی , شب


"

رابرت شرلی جاسوس انگلیسی و همسر چرکس تبار وی که توانستند به دربار صفوی نفوذ کند
برچسب ها :رابرت , شرلی , دربار , انگلیسی , صفوی , نقاشی , چرکس


"

نقاشی مینیاتور از پیروزی لشکر عثمانی به فرماندهی سلطان سلیمان بر فروانروای صفوی شهر نخجوان که صحنه نبردهای متعدد دو امپراطوری بود: خرامان از آن دشتکاه نبرد خرامش سوی لشکر شاه کرد
برچسب ها :صفوی , نخجوان , عثمانی , پیروزی , سلطان سلیمان عثمانی , نقاشی , 1514 , سلسله صفویان


"

عمارت چهل ستون قزوین معروف به عمارت کلاه فرنگی بنایی از آثار دوره صفوی است. طبقه همکف دارای سه لایه نقاشی دیواری است که مربوط به دوره های صفویه و قاجاریه است.
برچسب ها :قزوین , صفوی , چهلستون قزوین , کلاه فرنگی


"

انواع قفل ها از دوران صفویه و قاجار در کاخ موزه ابیض در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان به نمایش گذاشته شده اند
برچسب ها :صفوی , قاجار , قفل , گلستان , قصر , کاخ ابیض


"

مسجد شاه عباسی در گنجه جمهوری آذربایجان یکی از معدود یادمان های دوره صفوی در این شهر تاریخی که در 1813م توسط روسها از ایران جدا شد.
برچسب ها :گنجه , شاه عباس , مسجد , صفوی , گنبد


"

شاه اسماعیل صفوی
برچسب ها :شاه اسماعیل , صفوی , سلسله صفویان


"

نقاشی از داخل عالی قاپو شاه عباس دوم از سلسله صفوی
برچسب ها :صفوی , نقاشی , رقص , عالی قاپو , شاه عباس دوم , سلسله صفویان


"

كاروانسراي‌ قلعه‌ سنگي‌ - قم‌
برچسب ها :قم , سنگ , قلعه , کاروانسرا , صفوی


"

پل‌ تاريخي‌ لوشان
برچسب ها :لوشان , پل , صفوی , گیلان


"

سردرمسجد صفي - رشت
برچسب ها :رشت , صفی , مسجد , entrance , گیلان , صفوی , آبی لاجوردی


"

بادگيرمسجد صفي - رشت
برچسب ها :رشت , صفی , مسجد , آسیاب بادی , گیلان , صفوی


"

ساختمان کاخ عالی قاپو در شب
برچسب ها :عالی قاپو , قصر , اصفهان , شب , صفوی , نقش جهان


"

کاروانسرای چمال آباد در میانه، یکی از صدها بنایی که در زمان شاه عباس برای رواج تجارت و سهولت رفت و آمد ساخته شد
برچسب ها :جمال آباد , کاروانسرا , میانه , آذربایجان , صفوی , شاه عباس


"

زنان با چادر و روبند در مدخل ورودی کاخ شاه عباس وعمارت کلاه فرنگی عالی قاپو در اصفهان
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , چادر , صفوی


"

نقشی از بانوی زیبای ایرانی مزین کاخ عالی قاپو نمایانگر این حقیقت که فرمانداران صفوی به هنر علاقه مند بوده مخالف تندروی به نام اسلام بودند.
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , قصر , نقاشی , 2010 , زنان , بانو , صفویانگشترهای جدید رسید"

بازار تاریخی اصفهان به طول 5 کیلومتر با سقف زیبای آجری همچنین میدان نقش جهان را نیز در بر میگیرد
برچسب ها :اصفهان , تاریخی , بازار , 2010 , صفوی , آجر , نقش جهان , موتورسیکلت


"

به نظر میرسد استفاده از دوچرخه در بازار تاریخی اصفهان نه تنها از نظر ظاهری خوش آیند تر است بلکه آسیبهایی چون آلودگی هوا و صوت به همراه ندارد
برچسب ها :اصفهان , تاریخی , بازار , 2010 , دوچرخه , صفوی


"

جام برنجی حکاکی مزین به آیات قرآنی -صفویه-موزه حرم عبدالعظیم
برچسب ها :رِی , عبدالعظیم , موزه , کاسه , صفوی , قرآن , اسلامی


"

پس از ماهها بی آبی، پرندگان دز آبهای زانیده رود، در کنار پل تاریخی 33 پل صفوی مشغول لذت بردن هستند.دی-1388 اصفهان
برچسب ها :اصفهان , سی و سه پل , 2010 , زاینده رود , پرنده , صفوی , رود


"

نقشی از بانوی زیبای ایرانی مزین کاخ عالی قاپو نمایانگر این حقیقت که فرمانداران صفوی به هنر علاقه مند بوده مخالف تندروی به نام اسلام بودند.
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , قصر , نقاشی , 2010 , زنان , بانو , صفوی


"

بنای تاریخی عالی قاپو در اصفهان در زمان سلطنت شاه عباس صفوی ساخته شد و به عنوان کاخ اداری و تشریفاتی از آن استفاده میشد.
برچسب ها :عالی قاپو , ساختمان , اصفهان , صفوی , شاه عباس


"

دالان اشرف در زمان شاه عباس دوم صفوی ساخته شده بود
برچسب ها :اشرف , سالن , اصفهان , صفوی , قصر


"

تزیینات زیبای سقف دالان اشرف که در زمان شاه عباس دوم صفوی ساخته شده بود
برچسب ها :اشرف , سالن , اصفهان , سقف , دکوراسیون , صفوی , قصر


"

یکی از چندین نقاشی موجود در کاخ چهلستون اصفهان صحنه جنگ مرو میان سپاه قزلباش به فرماندهی شاه اسماعیل یکم (سمت راست) و سپاه ازبک به فرماندهی شیبک خان.
برچسب ها :چهل ستون , قصر , اصفهان , نقاشی , صفوی , 1510 , شیبک خان , ازبک , شاه اسماعیل , سلسله صفویان


"

قصر عالیقاپو اصفهان
برچسب ها :عالی قاپو , قصر , اصفهان , صفوی , ساختمان , نقش جهان


"

پل خاجو اصفهان
برچسب ها :خاجو , پل , اصفهان , زمستان , برف , شب , صفوی , پل خواجو


"

شبی دلپذیر کنار سی و سه پل ئ یا پل الله وردی اصفهان
برچسب ها :سی و سه پل , پل , اصفهان , شب , نما , صفوی


"

سی و سه پل بر زاینده رود اصفهان
برچسب ها :اصفهان , سی و سه پل , زاینده رود , رود , صفوی , پل


"

منظره ای از درون 33 پل اصفهان
برچسب ها :سی و سه پل , پل , اصفهان , زاینده رود , صفوی


"

منطقه گردشگري عباس آباد بهشهر و آثار بازمانده از دوران صفوي.9111-1171
برچسب ها :بهشهر , عباس آباد , دریاچه , صفوی


"

بازار تاریخی ارومیه - آذربایجان غربی در دوران صفویه بنا شد و در دوره زند و قاجار قسمتهایی به آن اضافه شد
برچسب ها :تاریخی , ارومیه , بازار , آذربایجان , صفوی


"

قلعه قهقهه در روستای کلیبر - آذربایجان شرقی گفته میشود از آن به عنوان زندان جهت نگهداری مخالفین در دوره ساسانی استفاده میشد
برچسب ها :قلعه , کالیبر , زندان , صفوی , آذربایجانCross Body Bag Sale"

پل عباسی لار که بر 7 پایه در زمان صفوی بنا شد
برچسب ها :عباسی , پل , لار , صفوی


"

نقاشی در عالی قاپو از مجلس بزم و پذیرایی شاه طهماسب صفوی را از شاه همایون هندی
برچسب ها :شاه تهماسب , رقص , نقاشی , صفوی , اصفهان , هندی , عالی قاپو , سلسله صفویان


"

سقف مشبک اتاق موسیقی در کاخ عالی قاپو اثری بسیار اسرارانگیز از شکوه هنر معماری داخلی در عهد صفوی میباشد
برچسب ها :موسیقی , سالن , عالی قاپو , قصر , صفوی , اصفهان , موسیقی ایرانی


"

مسجد شاه (عباسی) در ضلع جنوبی میدان نقش جهان اصفهان واقع شده است. مناره ها و سردر جدید پس از ساخت دومین میدان دنیا اضافه شد
برچسب ها :شاه عباس , مسجد , صفوی , اسلامی , شب , اصفهان , دین , گنبد , مسجد امام (اصفهان)


"

عملیات ساختمانی کلیسای ارمنی جلفا(وانک) اصفهان در سال 1664م. به عنوان سمبل همزیستی مسلمانان و مسیحیت ماندگار شده است
برچسب ها :جلفا , کلیسا , اصفهان , صفوی , اصفهان , زمستان , دین , کلیسای وانک


"

نقشها و آثار هنری شگفت انگیز کلیسای وانک اصفهان، این مکان را به طرز زیبایی تزیین کرده است
برچسب ها :جلفا , کلیسا , محراب , اصفهان , صفوی , دین , کلیسای وانک


"

یک نقاشی در کلیسای جلفا (وانک) اصفهان نشانگر بشارت دادن فرشته به مریم است
برچسب ها :جلفا , کلیسا , نقاشی , صفوی , اصفهان , دین , بشارت , كليساي جامع , کلیسای وانک


"

سقف زیبای کلیسای جلفا (وانک) اصفهان تلفیقی نمادین از هنر اسلامی و ارمنی است
برچسب ها :جلفا , کلیسا , گنبد , صفوی , اصفهان , دین , کلیسای وانک


"

برج ساعت در سال 1931 م. به کلیسای جلفا (وانک) اصفهان اضافه شد
برچسب ها :جلفا , کلیسا , ساعت , صفوی , اصفهان , دین , کلیسای وانک


"

تصویری هوایی از کلیسای جلفا (وانک) اصفهان
برچسب ها :جلفا , کلیسا , هوایی , صفوی , اصفهان , دین , كليساي جامع , کلیسای وانک


"

محله عباس آباد اصفهان خیابانی به جا مانده به یادبود شاه عباس صفوی
برچسب ها :خیابان , اصفهان , شاه عباس , صفوی


"

اتاق موسیقی در کاخ عالی قاپوی اصفهان برای لذت بردن بیشتر از هنر نوازندگان زمان طراحی شده بود
برچسب ها :موسیقی , سالن , عالی قاپو , قصر , اصفهان , صفوی , موسیقی ایرانی


"

نمایی از فراز گنبد شیخ لطف الله ناظر بر مسجد شاه (امام) در میدان نقش جهان اصفهان
برچسب ها :شیخ , شاه , مسجد , صفوی , اصفهان , نقش جهان , دین , گنبد


"

یک نقاشی بر دبوار کلیسای وانک - جلفا اصفهان نمیشگر غسل تعمید عیسی مسیح است
برچسب ها :نقاشی , جلفا , کلیسا , صفوی , اصفهان , عيسي‌ مسيح‌ , دین , ايين غسل تعميد و نامگذارى , کلیسای وانک


"

یک نقاشی بر دبوار کلیسای ارمنی (وانک ) جلفا اصفهان نمیشگر تولد عیسی مسیح است
برچسب ها :نقاشی , جلفا , کلیسا , صفوی , اصفهان , عيسي‌ مسيح‌ , مریم مقدس , دین , کلیسای وانک


"

محراب کلیسای ارمنی (وانک ) جلفا اصفهان
برچسب ها :نقاشی , جلفا , کلیسا , صفوی , اصفهان , دین , کلیسای وانک


"

یک نقاشی بر دبوار کلیسای ارمنی (وانک ) جلفا اصفهان نمیشگر مصلوب شدن عیسی مسیح است
برچسب ها :نقاشی , جلفا , کلیسا , صفوی , اصفهان , عيسي‌ مسيح‌ , دین , مصلوب ساختن , کلیسای وانککیف پول زنانه"

یک نقاشی بر دبوار کلیسای ارمنی (وانک ) جلفا اصفهان نمیشگر شام آخر عیسی مسیح و حواریون است
برچسب ها :نقاشی , جلفا , کلیسا , صفوی , اصفهان , دین , شام آخر , کلیسای وانک


"

یک نقاشی بر دبوار کلیسای ارمنی (وانک ) جلفا اصفهان نمیشگر قربانی شدن اسحاق توسط ابراهیم است
برچسب ها :نقاشی , جلفا , کلیسا , صفوی , اصفهان , دین , کلیسای وانک


"

یک نقاشی بر دبوار کلیسای ارمنی (وانک ) جلفا اصفهان نمیشگر رستاخیز عیسی مسیح است
برچسب ها :نقاشی , جلفا , کلیسا , صفوی , اصفهان , عيسي‌ مسيح‌ , دین , Resurrection , کلیسای وانک


"

کاخ چهلستون اصفهان در زمستان
برچسب ها :چهل ستون , قصر , زمستان , اصفهان , صفوی


"

پل خواجوی اصفهان، شاهکار معماری دوزان صفویه که جهت تنظیم آب از آن استفاده میشد.
برچسب ها :خاجو , پل , اصفهان , صفوی , پل خواجو


"

شمعدان برنجی با نقوش برجسته از دوره صفویه
برچسب ها :صفوی , برنج , شمعدان , عبدالعظیم , موزه


"

نمای جنوبی مدرسه شاه در اصفهان 1337 ش
برچسب ها :اصفهان , شاه , مدرسه , صفوی


"

تصویر شاه طهماسب صفوی نقاشی شده بر یکی از دیوارهای کاخ چهلستون در شهر تاریخی اصفهان
برچسب ها :صفوی , شاه تهماسب , اصفهان , نقاشی , چهل ستون , سلسله صفویان


"

تصویری از شاه اسماعیل اول بنیانگزار سلسله صفوی: او در سن 14 سالگی به رهبری ایل قزلباش رسید و توانست با رواج مذهب شیعه در ایران استقلال فرهنگی جدیدی به کشور دهد
برچسب ها :صفوی , شاه اسماعیل , نقاشی , سلسله صفویان


"

سقف خارق العاده کاخ تاریخی چهلستون اصفهان مربوط به دوره صفوی منبع الهام برای قالی بافان، نقاشان و دیگر هنرمندان ایرانی بوده است
برچسب ها :صفوی , اصفهان , چهل ستون , قصر , سقف


"

یک نقاشی در کاخ چهلستون اصفهان که نمایشگر جشن و پایکوبی در شب پهارشنبه سوری است
برچسب ها :صفوی , چهل ستون , اصفهان , چهارشنبه سوری , نقاشی , رقص , آتش , نوروز


"

بنای یادبودی درمحل جنگ چالدران که در آن شاه اسماعیل به دلیل عدم استفاده به سلاح آتشین شکست خورد
برچسب ها :چالدران , جنگ , نبرد چالدران , صفوی , شاه اسماعیل


"

صف بندی عکاسان در مقابل 33 پل الله وردی اصفهان برای کاسبی از میلیونها گردشگر که هر سال به این شهر زیبا سفر میکنند
برچسب ها :اصفهان , سی و سه پل , 2009 , پل , صفوی


"

ساخته ای شبیه به شومینه در کاخ عالی قاپوی اصفهان
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , قصر , شومینه , صفوی


"

منظره ای زیبا از پل تاریخی مارنان (مارنون) بر زاینده رود در اصفهان در شب
برچسب ها :اصفهان , پل مارنان , صفوی , شب , زاینده رود


"

اصفهان 1704 میلادی. تصویری از میدان نقش جهان، اثری ساده از هنرمند و سیاح هلندی کورنلیس دبروژین
برچسب ها :اصفهان , نقش جهان , میدان , 1704 , صفوی , کاروانسرا


"

پرچم آق قویونلو(گوسفند سفید) متعلق به شاه تهماسپ صفوی
برچسب ها :آق قویونلو , شاه تهماسب , پرچم , صفویدستبند - پابند"

تصویری از مراسم ازدواج شیخ صهی با بی بی فاطمه دختر شیخ زاهد گیلانی. شیخ صفی بنبانگزار سلسله صفوی بود
برچسب ها :صفوی , شیخ صفی , عروسی , شیخ زاهد گیلانی , دختر , سلسله صفویان


"

فرش دستباف ایرانی مربوط به 1660م دوره شاه عباس صفوی کار اصفهان در مزایده ای در نیویورک به قیمت 4.5 میلیون دلار فروخته شد. دلیلی دیگر بر خرید فرش دستباف ایرانی به عنوان وسیله سرمایه گذاری
برچسب ها :صفوی , فارسي , فرش , اصفهان , 1660


"

عکسی از کاخ آیینه کاخ آیینه خانه یا باغ سعادت آباد خانه بر ساحل زاینده رود مربوط به اواخر دوره قاجار. شاه صفی این کاخ را به یاد جد خود شاه طهماسب بین سال‌های ۱۰۰۶-۱۰۲۱ ه.ق. زمانی که از اصفهان به رتق و فتق امور ممالک محروسه مشغول بود ساخت.
برچسب ها :اصفهان , باغ سعادت آباد , صفوی , زاینده رود


"

پل خواجو در اصفهان 1347 ش
برچسب ها :اصفهان , خاجو , پل , صفوی , پل خواجو


"

جام برنجی مزین به آیات قرآنی و تصاویر منطقه البروج-صفویه 1041 هجری
برچسب ها :رِی , عبدالعظیم , موزه , کاسه , صفوی , کتيبه , قرآن


"

شیخ زاهد گیلانی شیخ صفی را به عنوان جانشین خود انتخاب میکند
برچسب ها :لاهیجان , شیخ زاهد گیلانی , شیخ صفی , صفوی , 1301 , سلسله صفویان


"

گاوی در حال چرا در اطراف کاروانسرای متروکه شاه عباسی نزدیک امامزاده هاشم استان گیلان. شاه عباس صفوی نزدیک 999 کاروانسرا در سراسر ایران جهت رواج تجارت و امنیت سفر ایجاد کرده بود
برچسب ها :شاه , عباس , کاروانسرا , گاو , گیلان , صفوی


"

نقاشی نمایانگر پذیرش گرم سفیر ایران در اروپا در دوره شاه عباس صفوی که به عنوان سزار نجات دهنده شناخته میشد
برچسب ها :صفوی , سفیر , شاه عباس , اروپا , 1628 , اعزام سفیر ایران


"

سفیر ایران در رم به ملاقات پاپ پل پنجم میرود. در این دوره از تاریخ ایران شاهد پیشرفت قابل توجهی در دیپلماسی شاه عباس صفوی هستیم.
برچسب ها :صفوی , سفیر , شاه عباس , اروپا , پاپ پل پنجم , رُم , 1609 , علی قلی بیگ , رابرت شرلی , اعزام سفیر ایران


"

نقاشی مربوط به 1609م زمانی که دو سفیر از ایران به حضور پاپ پل 5 رسیدند. اینها علی قلی بیگ و رابرت شرلی فرستادگان ویژه شاه عباس صفوی بودند که مناسبات سیاسی و تجاری ایران و ایتالیا را توسعه دادند.
برچسب ها :صفوی , سفیر , شاه عباس , اروپا , 1609 , پاپ پل پنجم , رُم , علی قلی بیگ , رابرت شرلی , اعزام سفیر ایران


"

حسینقلی بیگ سفیر شاه عباس صفوی در ازوپا بین سالهای (1599-160م) تلاش بسیاری برای تشکیل یاتحادی بر علیه گسترش نفوذ عثمانی به عمل آورد و پس از او نیز نمایندگانی ویژه همچون آنتونی شرلی در این زمینه نقش میانجی را ایفا کردند.
برچسب ها :صفوی , سفیر , شاه عباس , اروپا , حسینعلی بیگ , اعزام سفیر ایران


"

نمایی از عمارت وسط پل خواجو در شب که به جهت محل اقامت خانواده دربار و مهمانان برگزیده در نظر گرفته شده بود
برچسب ها :اصفهان , خاجو , پل , شب , صفوی , 2010 , پل خواجو


"

مردم در حال عبور از پل تاریخی شهرستان اصفهان که در عین حال مدخل ورودی محل دائمی نمایشگاه میباشد
برچسب ها :اصفهان , پل شهرستان , 2010 , صفوی , رود


"

نمایی از مسجد با شکوه شاه عباسی در میدان نقش جهان اصفهان
برچسب ها :اصفهان , شاه , عباسی , مسجد , نقش جهان , 2010 , صفوی , شاه عباس , گنبد , مسجد امام (اصفهان)


"

نقشهای زیبای سقف عمارت عالی قاپوی اصفهان قرنها الهام بخش صنعتکاران هنرمند شهر اصفهان بوده است
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , سقف , دکوراسیون , قصر , 2010 , صفوی


"

شاید عمارت عالی قاپو از اولین نمونه های یک آپارتمان 6 طبقه باشد که در عین حال نمایشگر نبوغ ایرانی با حوض و فواره طبقه سوم
برچسب ها :اصفهان , عالی قاپو , آپارتمان , صفوی , 2010


"

مسجد شیخ لطف الله در میدان نقش جهان اصفهان که توسط زیرگذر مخفی به کاخ عالی قاپو وصل شده محل برگزاری جلسات مخفی صفویان بوده است
برچسب ها :اصفهان , شیخ , لطف الله , مسجد , 2010 , استخر , چشمه , صفوی , نقش جهان , گنبدرومیزی . عسلی . رانر ترمه"

مدرسه چهار باغ (مدرسه مادر شاه)، در اصفهان به دستور و همت مادر شاه سلطان حسين صفوي و براي تدريس و تعليم طلاب علوم ديني ساخته شد .تزئينات نفيس كاشي كاري و انواع مختلفي كه در آن به كار رفته، اين بنا را از ساير بناهاي دوره صفوي متمايز ساخته است.
برچسب ها :اصفهان , سلطان حسین , مدرسه , صفوی , مدرسه , مادر , چهارباغ


"

با راهنماییهای علامه مجلسی صفویان با اقدامات خود در سال ایران را به عنوان یک دولت مستقل مجدداً یکپارچه کردند و مذهب تشیع اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی حکومت خود به مثابه یکی از مهمترین نقاط عطف در جهان اسلام برگزیدند.
برچسب ها :صفوی , کشیش , علامه مجلسی , شیعهابر برچسب های عکسهای تاریخی ایران


نمايش تمامي برچسبها


1941 . 1953 . 1979 . 20058 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . آب . آبادان . آتش . آتشکده . آجر . آذربایجان . آرامگاه . آمريكائي‌ . آناهیتا . آیت الله . آیت الله خامنه ای . احمد شاه . احمدی نژاد . ارتش . ارتش . ارگ . ارگ . اسب . استخر . اسلامی . اسکندر . اصفهان . اعتراض . اعدام . افشار . البرز . امام خمینی . امیر کبیر . انتخابات . انقلاب . انگلیسی . اوایل 1900 . ايراني‌ . ایالات متحده . ایران . ایران . ایران ایر . ایستگاه . ایلامی . ایلخان . بازار . باغ . بانو . بانوی ایرانی . برج . برج میلاد . برف . برچسته . بیستون . تاج . تبریز . تخت جمشید . ترابرى . ترافیک . ترکیه . تظاهرات . تمبر . تهران . توپخانه . جزیره . جلفا . جمهوری اسلامی ایران . جنگ ایران و عراق . جوان . جواهر . حجاب . حرم . خامنه ای . خانه . خراسان . خرمشهر . خلیج فارس . خمینی . خودرو . خودروهای قدیمی . خوزستان . خیابان . داریوش . دانشگاه . دختر . درخت . درهم . دروازه . دروازه . دریاچه . دفاع مقدس . دین . رئيس جمهور . رضا . رضا شاه . رقص . رود . روستا . روسیه . رِی . زرتشت . زمستان . زن . زنان . زند . ساخت . ساختمان . ساسانی . سبز . سد . سرباز . سفارت‌ خانه‌ . سفیر . سقف . سلجوقي . سلسله صفویان . سلطنت مشروطه . سلطنتی . سنتی . سکه . سی و سه پل . سیاستمدار . شاعر . شاه . شاه . شاه اسماعیل . شاه عباس . شاهزاده . شاهنامه . شب . شمشیر . شهر . شهید . شوش . شیر . شیراز . صفوی . ضربت . طلایی . عالی قاپو . عبدالعظیم . عراق . غروب . فارسي . فرانسه . فرح دیبا . فردوسی . فرودگاه . فعال . فوتبال . فومن . فیلم . قاجار . قبر . قزوین . قصر . قلعه . قم . لاهیجان . لباس . لوور . مازندران . ماسوله . مجسمه . مجلس . محصل . محمدرضا شاه . مدرسه . مراسم . مسجد . مشهد . مصدق . مصر . مظفرالدین‌شاه . معبد . مغازه . ملکه . ملی شدن نفت . مناره . موزه . موزه ایران باستان . موزه مقدم . موسیقی . موسیقی ایرانی . میدان . میرزا . نادر شاه . ناصرالدین شاه . نخست وزیر . نفت . نقاشی . نقره . نقش . نقش جهان . نقش رستم . نقشه . نما . نهضت آزادی . نوروز . نيم تنه . هخامنشی . همدان . همسر . هنر . هواپیما . هواپیما . هوایی . ورزش . ورودی . وزیر . وزیر . پارسه . پارلمان . پارک . پاسارگاد . پانوراما . پرسپولیس . پرچم . پرچم ایران . پل . پلکان . پلیس . پهلوی . پوستر . پيامبر . پیکان . چادر . چشمه . چنگ . کاروانسرا . کاشان . کبیر . کتيبه . کرمان . کرمانشاه . کریمخان . کلیسا . کلیسای وانک . کودکان . کورش . کوروش بزرگ . کوه . کِشتی . کیانی . گل . گنبد . گیلان . یزد . یونیفورم .
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان