برچسب تصاویر :Freedom Movement-نهضت آزادی


Keyword: Freedom Movement at Parseed

"

سیاستمدار نامی ایرانی دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی که پس از کودتای نظامی 28 مرداد با پشتیبانی امریکا روند دموکراسی را در ایران برای همیشه تغییر داد . وی محکوم به خیانت شد و پس از سه سال در زندان در احمد آباد تا آخر عمر تحت حبس خانگی بود
برچسب ها :ايراني‌ , سیاستمدار , مصدق , دربار , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


Check Glossary Definition Of : Freedom Movement


پلاک اسم"

دکتر حسین فاطمی جوانترین وزیر امور خارجه ایران تا آنزمان در حال عیادت از دکتر محمد مصدق نخست وزیر انقلابی ایران که برای ملی شدن صنعت نفت ایران تلاش بسیار کردند
برچسب ها :پهلوی , مصدق , حسین فاطمی , بیمارستان , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

به کنگره جبهه ملی دوم است. مراسم در خانه ی حاج حسن قاسمیه در تهران پارس برپاشد و با نوار پیام مصدق کار خود را آغاز می کند. ذر این ایام بازرگان و طالقانی نهضت آزادی را پایه گذاری کردند
برچسب ها :تهران , جبهه ملی , کنگره , 1962 , مصدق , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در دی ماه ۱۳۷۳ بعد از یک دوره بیماری در ژنو درگذشت. پیکر بازرگان را پس از درگذشت به ایران بازگرداندند
برچسب ها :ايراني‌ , مهدی بازرگان , نخست وزیر , نهضت آزادی


"

اثر نقاشی بسیار زیبا از محمد مصدق سیاست مدار ضد استعماری ایرانی که رهبری جنبش ملی شدن صنعت نفت را بر عهده گرفت و نام ایرانی را در جهان زنده کرد. سالنامه سازمان اطلاعات انگلیس در سال 1995: خسارتی که وی به انگلستان وارد کرد از جنگ دوم جهانی بیش تر بود
برچسب ها :ايراني‌ , مصدق , پرتره , نقاشی , ملی شدن نفت , نهضت آزادی


"

عکسی که دکتر مصدق به یکی از نمایندگان مجلس تقدیم کرده : مصدق رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را بر عهده گرفت ولی با خیانت عوامل داخلی که منجر به کودتای 28 مرداد شد مظلومانه محاکمه و زندانی شد وهمچنان در وطن خویش غریب.
برچسب ها :ايراني‌ , سیاستمدار , مصدق , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

نخست وزیر مصدق و رییس جمهور امریکا ترومن. تردیدی نیست که آمریکا و بریتانیا هر آنچه میتوانستند برای سرنگونی دولت مصدق کردند اما شاید موفقیت ایشان بدون نقش حزب توده و روحانیون ممکن نبود
برچسب ها :مصدق , ترومن , رئيس جمهور , ایالات متحده , نخست وزیر , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

تظاهرات در مقابل مجلس در جمایت از مصدق. مصدق رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را بر عهده گرفت ولی با خیانت عوامل داخلی که منجر به کودتای 28 مرداد شد مظلومانه محاکمه و زندانی شد وهمچنان در وطن خویش غریب ماند.
برچسب ها :مصدق , مجلس , پارلمان , تظاهرات , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر مصدق رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را بر عهده گرفت ولی با خیانت عوامل داخلی که منجر به کودتای 28 مرداد شد مظلومانه محاکمه و در خانه خویش در احودآبادزندانی شد. حبس خانگی مخالفین سیاسی پس از کودتای سیا جزو عادتهای زشت حکومتهای خودکامه درآمد.
برچسب ها :مصدق , احمدآباد , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر محمد مصدق و هری ترومن
برچسب ها :مصدق , خنده , ترومن , ایالات متحده , رئيس جمهور , نخست وزیر , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

تظاهرات مردمی انقلاب 1357 ضد شاه با تصاویری از دکتر محمد مصدق،جهان پهلوان تختی، امام خمینی نمایانگر حمایت طیف گسترده ای از مردم بود ولی با روی کار آمدن افراد تندرو جریانات غیر همسو مورد هجوم قرار گرفتند و مصدق همچنان مظلوم واقع شد
برچسب ها :1979 , تظاهرات , پوستر , آیت الله , خمینی , مصدق , تختی , انقلاب ایران , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

تظاهرات دانشگاهیان در حمایت دکتر مصدق تبدیل به تظاهرات عمومی شد. گروههای چپ و راست مردم درد کشیده ایران را به عناوین مختلف به خیابانها میکشیدند تا با ایجاد آشوب به اهداف خود برسند. از نتایج این بی خردی کودتای 28 مرداد بود
برچسب ها :تهران , تظاهرات , 1953 , مصدق , ضربت , تی پی آژاکس , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر محمد مصدق-نخست وزیری که باید دوباره شناخت:سالنامه سازمان اطلاعات انگلیس در سال 1995 درباره دکتر مصدق منتشر کرد :خسارتی که وی به انگلستان وارد کرد از خسارتی که هیتلر در جنگ دوم جهانی به انگلستان وارد کرد بیش تر بود
برچسب ها :مصدق , 1951 , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

تمبر یادبود مصدق مردی که باید از نو شناخت:سالنامه سازمان اطلاعات انگلیس در سال 1995 درباره دکتر مصدق منتشر کرد : معترف هستیم که انگلستان در برابر مصدق شکستی بی سابقه را متحمل شد
برچسب ها :مصدق , تمبر , پُست , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

مصدق آزادمرد ایرانی که باید از نوشناخت همراه با دستنوشته اش. مصدق امتیاز حق شیلات و کشتیرانی در دریای خزر را از شوروی باز پس گرفت و سفیر شوروی در ایران رسما اعلام کرد که دولتش در برابر مصدق به زانو افتاد
برچسب ها :مصدق , دستخط , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان در دادگاه نظامی پهلوی: ما در ایران فقط یک علاقه داریم و آن اینکه کشور مزبور را سعادتمند و متحد و قوی ببینیم
برچسب ها :مصدق , دسته , دربار , ضربت , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

مصدق در جوانی والی فارس: نام مصدق بزرگ یادآور یک قرن تلاش در راه استقلال و آزادی ایران در عین شرافت و پاکی.
برچسب ها :مصدق , فارس , فرماندار , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر مصدق در بستر بیماری عکسی از مجله لایف: این مرد مبارز در ره آزادی عاشق ایران و ایرانی بود و با وجود سن زیاد و وجود ضعیف به عوامل استعمار سر خم نکرد. او از زمان خویش خیلی جلوتر بود
برچسب ها :مصدق , لایف , بیمارستان , دکتر , دیدار , نهضت آزادی , ملی شدن نفتپلاک استیل"

دکتر مصدق و دکتر فاطمی در جلسه درسی تاریخی به انگلیسی ها درسازمان ملل.. او پیرمردی خمیده ، به ظاهر خواب بر کرسی نما ینده ی بریتانیای کبیر تکیه زده و هر چه اطرافیان وی را صدا میزنند که برخیز. همچنان خواب است
برچسب ها :مصدق , فاطمی , ملل متحد , نهضت آزادی , ملی شدن نفت , دادگاه بین المللی , 1952


"

زیارت آیت الله کاشانی از دکتر مصدق
برچسب ها :آیت الله , آیت الله کاشانی , مصدق , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر مصدق هنگام سخنرانی برای مردم مقابل مجلس1952
برچسب ها :1952 , مصدق , مجلس , پارلمان , مردم , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر مصدق نخست وزیر دوران پهلوی در حال بوسیدن دست ملکه ثریا اسفندیاری زن دوم شاه
برچسب ها :پهلوی , مصدق , بوسه , ثریا , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دهخدا در حال عیادت از دکتر مصدق که به بستر بیماری گرفتار آمده بود
برچسب ها :پهلوی , مصدق , دهخدا , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

تصویر نقاشی شده از دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن نفت
برچسب ها :پهلوی , مصدق , ملى سازى , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

دکتر مصدق در روزهای پایانی عمر در احمد آباد
برچسب ها :احمدآباد , مصدق , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

۱۴ اسفند ۵۷ آیت الله طالقانی بر سر مزار دکتر مصدق به همراه گل ادای احترام میکند
برچسب ها :احمدآباد , مصدق , طالقانی , آیت الله , نهضت آزادی , ملی شدن نفت


"

بازسازی صحنه فوت آیت الله طالقانی کارزیبایی ازخانم مریم رحمانیان. طالقانی یکی از چهره های محبوب و اعتدالگرای نهضت آزادی بود که با زبان مردم صحبت میکرد. با درگدشت ایشان وزنه مهمی که در مقابل افراطی گرایی قرارداشت ازبین برداشته شد.
برچسب ها :تهران , آیت الله طالقانی , مرگ , 1979 , نهضت آزادی


"

روایت مرگ مصق قهرمان ملی شدن صنعت نفت در احمد آباد. وی پس از پایان زندان به روستای احمدآباد تبعید شد. شاه پس از مرگ وی گفت: «زنده و مرده‌اش در احمد آباد» و بدین ترتیب در دفن وی در قبرستان ابن بابویه جلوگیری شد.
برچسب ها :احمدآباد , مصدق , مرگ , نهضت آزادی , جبهه ملی , کودتای ۲۸ مردادابر برچسب های عکسهای تاریخی ایران


نمايش تمامي برچسبها


1941 . 1953 . 1979 . 20058 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . آب . آبادان . آتش . آتشکده . آجر . آذربایجان . آرامگاه . آمريكائي‌ . آناهیتا . آیت الله . آیت الله خامنه ای . احمد شاه . احمدی نژاد . ارتش . ارتش . ارگ . ارگ . اسب . استخر . اسلامی . اسکندر . اصفهان . اعتراض . اعدام . افشار . البرز . امام خمینی . امیر کبیر . انتخابات . انقلاب . انگلیسی . اوایل 1900 . ايراني‌ . ایالات متحده . ایران . ایران . ایران ایر . ایستگاه . ایلامی . ایلخان . بازار . باغ . بانو . بانوی ایرانی . برج . برج میلاد . برف . برچسته . بیستون . تاج . تبریز . تخت جمشید . ترابرى . ترافیک . ترکیه . تظاهرات . تمبر . تهران . توپخانه . جزیره . جلفا . جمهوری اسلامی ایران . جنگ ایران و عراق . جوان . جواهر . حجاب . حرم . خامنه ای . خانه . خراسان . خرمشهر . خلیج فارس . خمینی . خودرو . خودروهای قدیمی . خوزستان . خیابان . داریوش . دانشگاه . دختر . درخت . درهم . دروازه . دروازه . دریاچه . دفاع مقدس . دین . رئيس جمهور . رضا . رضا شاه . رقص . رود . روستا . روسیه . رِی . زرتشت . زمستان . زن . زنان . زند . ساخت . ساختمان . ساسانی . سبز . سد . سرباز . سفارت‌ خانه‌ . سفیر . سقف . سلجوقي . سلسله صفویان . سلطنت مشروطه . سلطنتی . سنتی . سکه . سی و سه پل . سیاستمدار . شاعر . شاه . شاه . شاه اسماعیل . شاه عباس . شاهزاده . شاهنامه . شب . شمشیر . شهر . شهید . شوش . شیر . شیراز . صفوی . ضربت . طلایی . عالی قاپو . عبدالعظیم . عراق . غروب . فارسي . فرانسه . فرح دیبا . فردوسی . فرودگاه . فعال . فوتبال . فومن . فیلم . قاجار . قبر . قزوین . قصر . قلعه . قم . لاهیجان . لباس . لوور . مازندران . ماسوله . مجسمه . مجلس . محصل . محمدرضا شاه . مدرسه . مراسم . مسجد . مشهد . مصدق . مصر . مظفرالدین‌شاه . معبد . مغازه . ملکه . ملی شدن نفت . مناره . موزه . موزه ایران باستان . موزه مقدم . موسیقی . موسیقی ایرانی . میدان . میرزا . نادر شاه . ناصرالدین شاه . نخست وزیر . نفت . نقاشی . نقره . نقش . نقش جهان . نقش رستم . نقشه . نما . نهضت آزادی . نوروز . نيم تنه . هخامنشی . همدان . همسر . هنر . هواپیما . هواپیما . هوایی . ورزش . ورودی . وزیر . وزیر . پارسه . پارلمان . پارک . پاسارگاد . پانوراما . پرسپولیس . پرچم . پرچم ایران . پل . پلکان . پلیس . پهلوی . پوستر . پيامبر . پیکان . چادر . چشمه . چنگ . کاروانسرا . کاشان . کبیر . کتيبه . کرمان . کرمانشاه . کریمخان . کلیسا . کلیسای وانک . کودکان . کورش . کوروش بزرگ . کوه . کِشتی . کیانی . گل . گنبد . گیلان . یزد . یونیفورم .
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان