برچسب تصاویر :Coin-سکه


Keyword: Coin at Parseed

"

سکه نقره عمرولیث صفار دومین فرمانروای دودمان صفاریان ضرب گناوه 283ه. او سر تعظیم در برابر خلیفه معتضد فرودآورد و به عنوان دست نشانده عباسی بر فارس و خراسان و سیستان که یعقوب لیث با شمشیر بدست آورده بود فرمانروایی کرد
برچسب ها :صفاریان , عمرو لیث , صفّار , نقره , سکه , سلسله صفاریان , درهم , بندر گناوه


Check Glossary Definition Of : Coin


پلاک اسم"

درهم نقره مشترک دیلمی مربوط به عضدالدوله ابوشجاع و نام رکن الدوله ابوعلی در پشت ضرب سیرجان به سال ۳۶۱ هجری قمری.در زمان دیلمیان حکومت بغداد به دست ایرانیان افتاد
برچسب ها :دیلمی , سکه , عضدالوله , رکن الدوله , درهم


"

سکه نقره حسن بن زید بعد از غلبه بر طاهریان با حمایت اسپهبدان و دیلمیان، بنیانگزاردودمان علویان در طبرستان بود و در سال 271 ه.ق درگذشت و برادرش محمدبن زید بر تخت او تکیه زد.
برچسب ها :علویان , حسن بن زید علوی , نقره , سکه , سلسله علویان , درهم


"

سکه نقره با نقش سیناتروک 12مین پادشاه اشکانی که حدود سالهای 70-75 ق.م حکمرانی میکرد. پس از مرگ وی فرهاد سوم جانشین وی شد.
برچسب ها :سلسله اشکانی , ساناتروک , نقره , سکه , درهم


"

سکه نقره اسپهبد فرخان اولین فرمانروای خاندان اسپهبدان (گاوبارگان) ضرب طبرستان. او نوه گیل گیلانشاه بود و حدود صد سال بعد از سقوط ساسانیان بر نواحی عمده ای از جنوب دریای خزر حکومت میکردند
برچسب ها :سلسله اسپهبدان , اسپهبد فرخان , نقره , سکه , طبرستان , درهم


"

سکه نقره گودرز دوم: بیست و چهارمین پادشاه اشکانی ضرب همدان که حدود سالهای 41 تا 50 میلادی فرمانروایی میکرد. در پشت سکه نقش ارشک اول وعبارت دوست یونان وجود دارد.
برچسب ها :سلسله اشکانی , گودرز دوم , نقره , سکه , درهم , همدان


"

سکه طلا با نقش بهرام اول که چهارمین پادشاه از سلسله ساسانی و بزرگترین پسر شاپور اول بود و پس از هرمزد اول به نخت سلطنت نشست
برچسب ها :ساسانی , بهرام اول , طلا , سکه


"

سکه نقره هخامنشی با نقش شاه کمان به دست. شِکِل نام سکٌه نقره ای بود که داریوش کبیر ضرب کرده بود و احتمالا ریشه کلمه امروزی سکه است.
برچسب ها :امپراطوری هخامنشی , سکه , نقره , کمان , شِکِل , کمانگیر


"

سکه نقره مهرداد اول ششمین پادشاه دودمان پارتیان (اشکانی) که حدود سالهای 171 تا 138 پس از برادرش فرهاد اول فرمانروایی میکرد و توانست امپراطوری پارتیان را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند
برچسب ها :سلسله اشکانی , مهرداد یکم , نقره , سکه , درهم


"

اولین سکه های رایج در قلمرو اسلام مربوط به دوره خلیفه عثمان- اصالتا سکه ایرانی است و تصویر یزردگرد سوم بر روی آن است و مسلمانان جمله بسم الله را به آن اضافه کرده اند.
برچسب ها :ساسانی , نقره , سکه , اسلامی , عثمان , خلیفه , اموی , راشدین , یزدگرد سوم


"

سکه دوهزار دیناری با تمثال فتحعلی شاه قاجار و نماد شیرو خورشید شمشیر به دست در پشت معادل دو قران ضرب به 1336 ه.ق مربوط به اواخر سلطنت ایشان
برچسب ها :قاجار , سکه , دینار , محمد علی شاه , شیروخورشید


"

سکه آلیاژ مربوط به دوره احمد شاه قاجار 1326 آخرین پادشاه سلسله قاجاریه که در 13 سالگی بر تخت نشانده شد ولی بعد از مدت کوتاهی خلع ید شد و در تبعید داردفانی را وداع گفت
برچسب ها :قاجار , سکه , احمد شاه , موزه مقدم


"

سکه نقره مربوط به ابوسعید بهادر نهمین و آخرین پادشاه ایلخانی در ایران. یکی از دلایل سقوط ایلخانیان عشق ابوسعید به بغداد خاتون همسر حسن بزرگ بود که همه را نسبت به او بدبین کرد
برچسب ها :ایلخان , سکه , ابوسعید بهادرخان , نقره , موزه مقدم


"

سکه مس مربوط به ابوسعید ابوالخیر آخرین حکمران ایلخانی در ایران. او از خود وارثی به جای نگذاشت و پس از او ایران صحنه درگیری ها بین بازماندگان مغول، جلایری ها و استقلال طلبانی با نام سربداران شد.
برچسب ها :ایلخان , سکه , ابوسعید بهادرخان , مس , موزه مقدم


"

سکه نقره مربوط به خلیفه عباسی المهدی پسر منصور. دوران حکومت توام با صلح مهدی و همزمان باتوسعه روابط حسنه با شیعیان بود
برچسب ها :عباسی , خلیفه , المهدی , سکه , نقره , موزه مقدم


"

سکه نقره خلیفه عباسی المستعین که بین سالهای 862-866 میلادی بر بغداد حکمرانی کرد. بعد از مرگ خلیفه المنتصر، ژنرالهای ترک پس از کودتا اورا به تخت نشاندند ولی پسر عمویش عبد الله بن المعتز بر وی شورید و مستعین سر خود را در قبال 500 سکه طلا از دست داد.
برچسب ها :عباسی , خلیفه , المستعين , سکه , نقره , موزه مقدم


"

سکه آلیاژ قلع (حلبی) مربوط به شاپور سوم که یازدهمین پادشاه سلسله ساسانی بود و بین سالهای 383-388 م بر ایران حکمرانی کرد. مورخان گفته اند که او مردی ساده پسند بود و از تجملات و تشریفات دوری میکرد و بیشتر وقت خود را در طبیعت، در چادر و فضای باز میگذارند.
برچسب ها :ساسانی , شاپور سوم , سکه , حلب , موزه مقدم


"

سکه مسی مربوط به دوران موسی خان از آخرین فرمانروایان ایلخانی در ایران که سلطنتش فقط حدود دوماه به طول انجامید. موسی خان از لشکریان حسن بزرگ در سوقورلوق مراغه شکست خورد و کشته شد.
برچسب ها :ایلخان , سکه , موسی خان , مس , موزه مقدمپلاک استیل"

نمونه ای از درهم نقره اردشیر سوم پادشاه هخامنشی که در سراسر امپراطوری رایج و قابل قبول بود
برچسب ها :هخامنشی , اردشیر , نقره , سکه , درهم , اردشیر سوم , موزه


"

سکه نقره به نام معزٌالدوله ابوالحسن بویه. روی سکه لاله الالله وحده لاشریک له. حاشیه ضرب هذاالدرهم سنه ثلثمایه و آیه چهرم سوره روم. پشت سکه الله محمد رصول الله صلی الله علیه و سلٌم/المطیع لله/رکن الدٌوله ابوعلی بویه/ حاشیه آیه نهم سوره صف
برچسب ها :بویه , معزالدوله , نقره , سکه , درهم , دیلمی


"

سکه نقره مربوط به مجدالدوله آخرین سلطان آل بویه. پس از مرگ ملکه مادر از دفع توطئه امراء عاجز ماند واز سلطان محمود یاری خواست. سپاه محمود به بهانهٔ کمک به وی به ری آمد، مجدالدوله را دستگیر نمود و به هندوستان تبعید کرد و به حکومت آل بویه در ری خاتمه داد.
برچسب ها :بویه , مجدالدوله , نقره , سکه , درهم , دیلمی


"

سکه نقره به نام عمادالدوله آل بویه. علی بن بویه دیلمی ملقب به عمادالدوله بنیانگذار سلسله بوییان است. با آن که در زمان آنها فرصتی هم برای احیای فرهنگ باستانی در قلمروشان پیدا نشد، باز استعداد خود را برای بازسازی وحدت از دست رفته قرنهای دور نشان دادند.
برچسب ها :بویه , عماد الدوله , نقره , سکه , درهم , دیلمی


"

سکه نقره به نام عضدالدوله دیلمی معرف به ابوشجاع پناه خسرو ویا فناخسرو آل بویه پسر رکن الدٌوله که به نظر بسیاری با درایت ترین عضو خاندان خود بود. او لقب عضدالدٌوله را در 948م از خلیفه به عنوان فرمانداری فارس دریافت کرد
برچسب ها :بویه , عضدالوله , نقره , سکه , درهم , دیلمی


"

سکه درهم نقره به نام خلیفه اموی الولید ضرب دارابگرد 96 ه.ق. او ششمین خلیفه اموی بود که بین سالهای 705 الی 715 میلادی با قدرت حکومت کرد و در 48 سالگی در دمشق از مرد.
برچسب ها :اموی , خلیفه , الولید , نقره , سکه , دارابگرد , درهم


"

سکه درهم نقره به نام خلیفه اموی الهشام بن عبدالمالک ضرب واسط. هشام بعد از برادرش یزید نزدیک بیست سال حکومت کرد
برچسب ها :اموی , خلیفه , هشام , نقره , سکه , درهم , واسط


"

سکه درهم نقره خسروپرویز 26مین پادشاه از سلسله ساسانی. در حاشیه کلمات عربی محمد و الله دیده میشود. این سکه در قرن اول هجری در زمان عمربن عبیدالله حاکم بصره ضرب شده است
برچسب ها :ساسانی , سکه , خسرو پرویز , نقره , درهم , الله , محمد


"

سکه نقره به نام عبدالملک بن نوح سمامانی ضرب سمرقند سال سیصد و چهل..؟ هجری. روی سکه متن شهادتین و نام المستکفی بالله خلیفه عباسی. در حاشیه بخشی از آیه 33 سوره توبه ارسله بالهدی
برچسب ها :سامانیان , نقره , سکه , درهم , عبدالمالک اول , سمرقند , المستکفی , سلسله سامانیان


"

تصویر جلال الدین خوارزمشاه آخرین پادشاه سلسله خوارزمیان بر سکه ای از ازبکستان. از جلال الدین خوارزمشاه به خاطر شهامت و ایستادگی اش در مقابل حمله مغولها از سوی تاریخ نویسان ایرانی، ترک و عرب قدردانی شده است
برچسب ها :ازبکستان , جلال الدین خوارزمشاه , سکه , خوارزمیان


"

سکه یزدگرد دوم
برچسب ها :یزدگرد , سکه , شاه , ساسانی


"

سکه مربوط به خسرو اول انوشیروان ساسانی
برچسب ها :خسرو , انوشیروان , سکه , ساسانی , شاه


"

سکه هرمزد اول
برچسب ها :شاه , هرمزد , سکه , ساسانی


"

سکه بهرام اول
برچسب ها :بهرام اول , سکه , ساسانی


"

سکه بهرام دوم
برچسب ها :بهرام دوم , سکه , ساسانی


"

سکه بهرام سوم
برچسب ها :بهرام سوم , سکه , ساسانی


"

هرمزد دوم
برچسب ها :ساسانی , هرمزد , سکهCross Body Bag Sale"

اردشیر سوم بیست و چهارمین پادشاه دودمان ساسانی بود
برچسب ها :اردشیر , سکه , ساسانی


"

سکه متعلق به مازئوس (مازیار) ساتراپ بابل در دوران داریوش سوم. او قرار بود دختر شاه برسینه را به همسری خود در آرد ولی به دلایلی این ازدواج صورت نگرفت و پس از شکست ارتش ایران به ازدواج اسکندر گُجَستک در آمد.
برچسب ها :هخامنشی , مازئوس , ساتراپ‌ , سکه


"

سکه بلاش اول بیستمین پادشاه اشکانی. او در طول سلطنت خود تلاش کرد فرهنگ ایران را از سلطنه نمادهای هلنیستی برهاند
برچسب ها :اشکانی , شاه , بلاش , سکه , موزه بریتانیا


"

سکه شاهی مربوط به سلطان مسعود غزنوی فرزند سلطان محمود، وی از پادشاهان غزنوی بود که به سال ۴۳۲ به دست لشکریانش ابتدا زندانی و سپس کشته شد.
برچسب ها :غزنوی , سلطان , مسعود غزنوی , غزنه , سکه , شاهی


"

سکه مربوط به سلطان محمود غزنوی ضرب لاهور 1208م در موزه بریتانیا. سلطان محمود که اولین پادشاه مستقل و بزرگ‌ترین فرد خاندان غزنوی است. به دلیری و بی‌باکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام، مخصوصاً غزوات او در هند و غنایمی که از آنجا آورده مشهوراست.
برچسب ها :غزنوی , سلطان محمود غزنوی , سکه , 1208 , لاهور


"

سکه از نوع روپی هند به نام نادر شاه افشار ضرب 1739 گرچه نادر شاه دهلی را فقط برای مدت کوتاهی جهت از بین بردن هتاکی اشغال کرد و پس از بر تخت نشاندن محمدشاه هندوستان را ترک کرد
برچسب ها :افشار , نادر شاه , سکه , دهلی , روپیه , 1739


"

سکه اردشیر اول
برچسب ها :سکه , اردشیر , اردشیر , مکروچیر , ساسانی


"

سکه نقره داریوش به نام سیگلوس و یا شیکل
برچسب ها :داریوش , نقره , سکه , سیگلوس , هخامنشی , شاهی


"

سکه های ساسانی یزدگرد
برچسب ها :ساسانی , سکه , یزدگرد , شاه


"

دریک-سکه طلای داریوش کبیربنا به روایتی لیدیایی ها اولین کسانی بودند که ساخت سکه های فلزی را رواج دادند و این علم پس ازپیوستن به امپراطوری پارس گسترش یافت
برچسب ها :داریوش اول , طلا , سکه , داریک , شاهی


"

سکه بهرام پنجم- بهرام گور
برچسب ها :بهرام گور , سکه , ساسانی , شاه


"

سکه نقش یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی ضرب سکستان در سال 642م. یزدگرد سوم پسر شهریار و نوه خسرو پرویز بود
برچسب ها :ساسانی , یزدگرد سوم , سکه , سکستان


"

نقش پادشاه اشکانی بلاش پنجم بر روی سکه. او با فرستادن پیغام صلح به سوروس امپراطوری روم سعی کرد منطقه شمال ایران را از قوم خزر برهاند غافل از اینکه نام آنها بر دریای خزر تا همیشه خواهد ماند
برچسب ها :اشکانی , بلاش پنچم , سکه


"

سکه قباد اول پادشاه ساسانی کی قباد با بخشی از آموزه های مزدک موافق بود و تلاش کرد عدالت اجتماعی را با کم کردن تبعیض طبقاتی گسترش دهد
برچسب ها :قباد , سکه , ساسانی


"

سکه خسرو پرویز ساسانی
برچسب ها :خسرو , پرویز , سکه , ساسانی , شاه


"

سکه یزدگرد دوم - ساسانی
برچسب ها :یزدگرد , سکه , ساسانی , شاه


"

سکه اردشیر دوم با نقش وی سوار بر ارابه جنگی
برچسب ها :اردشیر سوم , ارابه جنگى , سکه , هخامنشی , شاهانگشترهای جدید رسید"

سکه نقره درهم به نام سلطان مجمود غزنوی
برچسب ها :رِی , عبدالعظیم , موزه , نقره , سکه , غزنوی


"

سکه دینار نقره مربوط به شاه شجاع آل مظفر که در شیراز حکمت میکرد و همدوره حافظ شاعر نامدار بود:سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش که دور شاه شجاع است مي دلير بنوش
برچسب ها :آل مظفر , سکه , شاه شجاع , پول , نقره , دینار


"

تورم به روایت آب رفتن سکه های 250 ریالی بین سالهای 1376-1390 که در کتابهای اقتصادی به فریب با عرضه و تقاضا توجیه میشود تا سرپوشی بر دزدی، رباخواری و فساد مالی گذاشته شود
برچسب ها :جمهوری اسلامی ایران , سکه , 250 , ریال , تورم , پول , اقتـصاد


"

-چپ: سکه نقره بنام اولجایتو سلطان محمد خدابنده ایلخان مغول ضزب فی ایام دوله السلطان الاعظم اولجایتو خلدالله ملکه شیراز -راست:سلطان محمد خدابنده و شیخ ابواسحق اینجو
برچسب ها :ایلخان , سکه , نقره , اولجایتو , محمد خدابنده , شیراز , پول


"

سکه مربوط به هرمزد دوم، هشتمین پادشاه ساسانی فرزند نارسه پارسی که هفت سال و 5 ماه سلطنت کرد ولی از دوران او چیز زیادی در دسترس نیست.
برچسب ها :ساسانی , هرمزد دوم , سکه


"

سکه ای از پوراندخت سی و یکمین فرمانروای امپراطوری ساسانی، دختر خسرو پرویز که یه عنوان اولین ملکه ساسانی به مدت یک سال و چهار ماه بر ایران فرمانروایی کرد.
برچسب ها :ساسانی , ملکه , پوراندخت , سکه


"

سکه مربوط به اُرُد دوم شاه ایران از خاندان اشکانی است. وی از سال ۵۵ تا ۳۷ پیش از میلاد سلطنت کرد.
برچسب ها :پارت , اُرد دوم , سکه , کمان , کمانگیر


"

سکه نقره 5 هزار دینار تصویری (شیر و خورشید، برگ زیتون و بلوط و تاج) مظفرالدین شاه قاجار در بین کلکسیونرهای سکه از محبوبیت خاصی برخوردار است و در بازار تا حدود 100 دلار معامله می شود
برچسب ها :قاجار , دینار , سکه , مظفرالدین‌شاه , نقره , شیروخورشیدابر برچسب های عکسهای تاریخی ایران


نمايش تمامي برچسبها


1941 . 1953 . 1979 . 20058 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . آب . آبادان . آتش . آتشکده . آجر . آذربایجان . آرامگاه . آمريكائي‌ . آناهیتا . آیت الله . آیت الله خامنه ای . احمد شاه . احمدی نژاد . ارتش . ارتش . ارگ . ارگ . اسب . استخر . اسلامی . اسکندر . اصفهان . اعتراض . اعدام . افشار . البرز . امام خمینی . امیر کبیر . انتخابات . انقلاب . انگلیسی . اوایل 1900 . ايراني‌ . ایالات متحده . ایران . ایران . ایران ایر . ایستگاه . ایلامی . ایلخان . بازار . باغ . بانو . بانوی ایرانی . برج . برج میلاد . برف . برچسته . بیستون . تاج . تبریز . تخت جمشید . ترابرى . ترافیک . ترکیه . تظاهرات . تمبر . تهران . توپخانه . جزیره . جلفا . جمهوری اسلامی ایران . جنگ ایران و عراق . جوان . جواهر . حجاب . حرم . خامنه ای . خانه . خراسان . خرمشهر . خلیج فارس . خمینی . خودرو . خودروهای قدیمی . خوزستان . خیابان . داریوش . دانشگاه . دختر . درخت . درهم . دروازه . دروازه . دریاچه . دفاع مقدس . دین . رئيس جمهور . رضا . رضا شاه . رقص . رود . روستا . روسیه . رِی . زرتشت . زمستان . زن . زنان . زند . ساخت . ساختمان . ساسانی . سبز . سد . سرباز . سفارت‌ خانه‌ . سفیر . سقف . سلجوقي . سلسله صفویان . سلطنت مشروطه . سلطنتی . سنتی . سکه . سی و سه پل . سیاستمدار . شاعر . شاه . شاه . شاه اسماعیل . شاه عباس . شاهزاده . شاهنامه . شب . شمشیر . شهر . شهید . شوش . شیر . شیراز . صفوی . ضربت . طلایی . عالی قاپو . عبدالعظیم . عراق . غروب . فارسي . فرانسه . فرح دیبا . فردوسی . فرودگاه . فعال . فوتبال . فومن . فیلم . قاجار . قبر . قزوین . قصر . قلعه . قم . لاهیجان . لباس . لوور . مازندران . ماسوله . مجسمه . مجلس . محصل . محمدرضا شاه . مدرسه . مراسم . مسجد . مشهد . مصدق . مصر . مظفرالدین‌شاه . معبد . مغازه . ملکه . ملی شدن نفت . مناره . موزه . موزه ایران باستان . موزه مقدم . موسیقی . موسیقی ایرانی . میدان . میرزا . نادر شاه . ناصرالدین شاه . نخست وزیر . نفت . نقاشی . نقره . نقش . نقش جهان . نقش رستم . نقشه . نما . نهضت آزادی . نوروز . نيم تنه . هخامنشی . همدان . همسر . هنر . هواپیما . هواپیما . هوایی . ورزش . ورودی . وزیر . وزیر . پارسه . پارلمان . پارک . پاسارگاد . پانوراما . پرسپولیس . پرچم . پرچم ایران . پل . پلکان . پلیس . پهلوی . پوستر . پيامبر . پیکان . چادر . چشمه . چنگ . کاروانسرا . کاشان . کبیر . کتيبه . کرمان . کرمانشاه . کریمخان . کلیسا . کلیسای وانک . کودکان . کورش . کوروش بزرگ . کوه . کِشتی . کیانی . گل . گنبد . گیلان . یزد . یونیفورم .
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان